ผศ.​ ดร.​สุภาภรณ์ ใจรังษี

ผศ.​ ดร.​สุภาภรณ์ ใจรังษี

นักศึกษาในที่ปรึกษา ป.เอก

Thesis Title : 

Algorithms Development for Palindrome Pattern Detection in Biological Sequences

Thesis Title :

Algorithms Development for Detecting Tandem Repeats in DNA Sequences  

คุณจงสุข คงเสน

Facebook Comments