รศ. ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

 รศ. ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

Research Interest – Management of Information Technology
– Human-Computer Interaction
– Augmented Reality Applications
ผลงาน (paper ตีพิมพ์)READ MORE
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672266 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2266 , 2206
E – mailpoonpong@gmail.com

นักศึกษาในที่ปรึกษา ป.เอก

นักศึกษาในที่ปรึกษา ป.โท

Facebook Comments