กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นประยุกต์องค์ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีฝังตัว  เทคโนโลยีอื่นๆ มาสนับสนุนและแก้ปัญหาของโจทย์ต่างๆ ที่ได้รับ