รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2564

การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

จุดเด่นของหลักสูตร

(1) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะในการทำวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมได้

(2) เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ

(3) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ เช่น Data Science, Human-Computer Interaction, Intelligent Technology, Management of IT, Mixed Reality Technology and Game 

(4) เป็นหลักสูตรที่เน้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

(5) เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทำวิจัยสูง

(6) สามารถยื่นขอรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจำนวนหรือทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน

สนใจสมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์: 0-7567-2204,  Website: http://www.mit-wu.info,  Fanpage : https://www.facebook.com/walailakmit/

2. หรือสมัคร online ได้ที่ http://entry.wu.ac.th/graduate/home.asp