ประชาสัมพันธ์โครงการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS”

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS” โดยมี รศ.ดร. จรณิต แก้วกังวาล จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร จัดอบรมในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ bit.ly/3zhnINn ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ไม่มีคำอธิบาย