ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาโดยบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ How to Make A Perfect Thesis ทำอย่างไรให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องและรัดกุม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. (ลิงค์ Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3uQX7o7 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 เม.ย. 2564

Facebook Comments