ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเดือนมิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเดือนมิถุนายน 2563 โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนอบรมด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
https://clmkm.wu.ac.th/training/register/ 

ลิงค์สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรบการใช้โปรแกรม Turnitin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC1LnSJLshcsSQgpytQZ28rBkR0XEXfbLPliV0-BLgybFMtg/viewform หรือติดต่อที่เบอร์ภายใน 3340, 3339