การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสาย (ยึดตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา เอกสารแนบ

การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสาย (ยึดตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา เอกสารแนบ

 1. การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าสามารถลงได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2563 ตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในระบบ ces.wu.ac.th
 2. หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย 11 – 16 กุมภาพันธ์ – 2563
 3. การลงทะเบียนเรียนสาย (กรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด )
  * นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนสายได้ 2 ช่วง คือระหว่าง วันที่ 20 มกราคม 2563 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ในช่วงแรกค่าปรับในระบบจะคิดวันละ 75 บาท แต่ช่วงสิ้นเดือนทางระบบจะล้างค่าปรับให้เหลือ 75 บาท) และช่วงที่ 2 คือระหว่างวันที่
  11 – 16 กุมภาพันธ์ – 2563 (โดยเสียค่าปรับลงทะเบียนเรียนสายวันละ 75 บาท นับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป )

การรักษาสภาพและลาพักการศึกษา

 1. ระยะเวลาการยื่นคำร้องและชำระเงินค่ารักษาสภาพและขอลาพักการศึกษา (แบบฟอร์ม >> คำร้องขอลาพักและรักษาสภาพ) ได้ระหว่างวันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
 2. หากนักศึกษาที่ทำการ “รักษาสภาพและลาพักการศึกษา” ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ไว้ และต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้ หรือคลิกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ
  เปิดระบบยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ “ลาพักการศึกษา”

นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ
เลือกเมนู “คำร้อง Online”
เลือกเมนูย่อย “คำร้องขอกลับเข้าศึกษา”
อ่านคำชี้แจง และเลือกทำรายการตามขั้นตอนไปตามลำดับ
หลังยื่นไปแล้ว รอการอนุมัติ โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที


Facebook Comments