ประกาศแจ้งให้นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก เข้าร่วมฟังการบรรยาย “ประสบการณ์ในการทำวิจัยใน ป.เอก” โดย อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ห้อง AD3504 ตึกสถาปัตยกรรม

Facebook Comments