📌 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช..ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา การนำเสนอบทความ และ Workshop: “แนะนำการใช้ Board Game เพื่อการเรียนการสอน”

นอกจากนี้ ในวันที่ 27 มิ.ย. 62 ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้า Workshop เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Board Game เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบ Active Learning” ณ งานประชุมวิชาการ WUNCA 39th ณ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2562
กำหนดการลงทะเบียน 1–15 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://informatics.wu.ac.th/ncis2019/

ติดต่อสอบถามได้ที่ 
e-mail : NCIs2019WU@gmail.com 
Tel: 081-538-7210 โทรสาร : 0-7567-2205

Theme: Smart Learning ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562
เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2562
กำหนดการลงทะเบียน 1–15 มิถุนายน 2562