ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานและสอบป้องกันโครงงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

นักศึกษาสามารถดูได้ตามเอกสารแนบนะคะ   >>

ผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน 2-2561

ผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบป้องกันโครงงาน 2-2561

 

** การส่งเอกสารเพิ่มเติม**

นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารภายในวันเสาร์ที่  26  มกราคม ภายในเวลา 16.00 น.เท่านั้น  โดยส่งเป็น File PDF

หากสิ่งที่แก้ไขอยู่ในบทใด  ให้ส่งบทนั้นๆ ใหม่ทั้งหมดค่ะ  เช่นนักศึกษาแก้ไขบทที่ 5  ในส่วนที่ 5.2 ก็ให้ส่งบทนั้นๆ ใหม่ทั้งบท

โดยส่งมาที่ mail :  jjarinna@gmail.com  รบกวนส่งเป็น file pdf และ file word  นะคะ

หมายเหตุ :  ไม่รับเอกสารที่ไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดค่ะ

ทางหลักสูตรจะประกาศตารางสอบให้ทราบภายในสัปดาห์หน้าค่ะ   ให้นักศึกษาเตรียมตัวนำเสนองานต่อกรรมการรวมเวลาคนละประมาณ  1 ชม.สำหรับการสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน  และประมาณ 1.30 ชม. สำหรับการสอบป้องกันโครงงาน

สอบถามเพิ่มเติม (ศรินนา)  075-672212