ประกาศตารางสอบหัวข้อโครงงานภาคการศึกษาที่ 1/2561  นักศึกษาสามารถดูได้ตามเอกสารแนบค่ะ

ให้นักศึกษานำเสนอ ppt เพื่อเสนอหัวข้อโครงงานบทที่ 1-2 ต่อกรรมการ (เวลาสอบใช้เวลาโดยประมาณ 40 นาที )

ให้นักศึกษามาก่อนเวลาสอบล่วงหน้าโดยประมาณครึ่ง-1ชม. เพื่อเตรียมตัวสอบนะคะ

ตารางสอบหัวข้อโครงงาน 1-2561

หมายเหตุ :  ตารางสอบอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางด้วยนะคะ