ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานและสอบป้องกันโครงงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

นักศึกษาสามารถดูได้ตามเอกสารแนบนะคะ   >>

ผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบก้าวหน้าโครงงาน 1-2561

ผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบป้องกัน 1_2561

 

** การส่งเอกสารเพิ่มเติม**

นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 16.00 น.เท่านั้น  โดย Print ส่งมาให้เจ้าหน้าที่จำนวน  3 ชุด  (หน้าหลัง) หากสิ่งที่แก้ไขอยู่ในบทใด  ให้ส่งบทนั้นๆ ใหม่ทั้งหมดค่ะ  และให้ส่ง file แนบมาด้วยนะคะเผื่อเอกสารมีปัญหา  โดยส่งมาที่ mail :  jjarinna@gmail.com  โดยส่งเป็น file pdf และ file word  ค่ะ

หมายเหตุ :  ไม่รับเอกสารที่ไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดค่ะ

ทางหลักสูตรจะประกาศตารางสอบให้ทราบภายในสัปดาห์หน้าค่ะ   ให้นักศึกษาเตรียมตัวนำเสนองานต่อกรรมการรวมเวลาคนละประมาณ  1 ชม.สำหรับการสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน  และประมาณ 1.30 ชม. สำหรับการสอบป้องกันโครงงาน

สอบถามเพิ่มเติม (ศรินนา)  075-672212