แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอในรายวิชา MIT-991 Seminar จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เป็นวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

** นักศึกษาที่นำเสนอในวันดังกล่าวให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. Email: aumpalika@gmail.com และ lin.dec11@gmail.com

ขอบคุณค่ะ