ประกาศตารางเรียนรุ่น 24 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561  เริ่มเรียนเวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ค่ะ